dinsdag 21 april

Zoekveld

0

Fossiele brandstoffen verliezen nu officieel de strijd van duurzame energie

Vandaag meldt nieuwsnetwerk Bloomberg dat schone energie de slag definitief gaat winnen. Er wordt jaarlijks meer capaciteit aan schone energie gecreëerd dan aan gas, kolen en olie gecombineerd. Het omslagpunt was 2013 toen wereldwijd 143 gigawatt aan renewable energy werd gecreëerd, tegenover 141 gigawatt aan fossiele brandstoffen
Overigens wordt kernenergie wel onder duurzame energie geschaard. En ja, het is natuurlijk geen fossiele energiebron. Maar om nou te zeggen "clean"?

In het schema is zonne-energie prominent aanwezig. En waar landen wereldwijd al enorme solarfarms aan het bouwen zijn, is het leuk te zien, zoals onderstaand kaartje illustreert, hoeveel (of hoe weinig) ruimte er op de aarde nodig zou zijn om alles en iedereen van zonne-energie te voorzien.
Op deze afbeelding staat aangegeven bij de rode blokjes welk oppervlakten nodig zijn voor Duitsland (D), Europa (EU-25) en de gehele wereld.